Εργαλεία Μάθησης

E-mail Εκτύπωση PDF

Όλα τα εργαλεία μάθησης σχεδιάστηκαν για να αξιοποιήσουν τη χρήση βιντεοπαιγνιδιών για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας, για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Πριν δοκιμάσετε αυτά τα εργαλεία, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί για το απαιτούμενο λογισμικό (δηλαδή Google Chrome Browser, Adobe Shockwave και Adobe Flash). Διαβάστε επίσης το συνοδευτικό φυλλάδιο για γνωστά προβλήματα και τις λύσεις τους.

ASPIS - το Παιγνίδι της Αειφορίας

Αυτό είναι ένα παιγνίδι ρόλων, με προσομοίωση λύσης προβλημάτων, που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και εκπαιδευτικούς στη διάδοση των αρχών της αειφορίας και στην επίλυση των προβλημάτων αειφορίας που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι, όπως π.χ. πάρκα, πλατείες κλπ.

Δες την εισαγωγή στο παιγνίδι σε video

Δες την παρουσίαση των στόχων του παιγνιδιού σε σκίτσα

Κάνε κλικ εδώ για να παίξεις το παιγνίδι

Το Εργαλείο Αξιολόγησης ASPIS

Αυτό είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και περιβαλλοντικές ΜΚΟ με σκοπό την αξιολόγηση υπαρχόντων υπαίθριων χώρων στη βάση μιας σειράς κριτηρίων βιωσιμότητας. To εργαλείο έχει μια ειδική επιλογή για χρήση μόνον από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς ή αρχιτέκτονες-πολεοδόμους, με την οποία μπορούν να οργανώσουν την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου υπαίθριου χώρου για μια ομάδα χρηστών, και να έχουν πρόσβαση στα πινακοποιημένα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενώ έχει επίσης μια επιλογή για μαθητές/σπουδαστές και μέλη του ευρύτερου κοινού που επιθυμούν να αξιολογήσουν έναν υπαίθριο χώρο.

Κάνε κλικ εδώ για να αξιολογήσεις έναν υπαίθριο χώρο με το Εργαλείο Αξιολόγησης ASPIS.

Το Παιγνίδι Μνήμης ASPIS

Αυτό είναι ένα διασκεδαστικό παιγνίδι (στα Αγγλικά) που σχεδιάστηκε για να «σπάσει τον πάγο» σε μια συγκέντρωση με θέμα τη βιωσιμότητα και σαν μια εισαγωγή από τον εκπαιδευτικό σε μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους όρους και ζητήματα που αφορούν την αειφορία.

Κάνε κλικ εδώ για να παίξεις το Παιγνίδι Μνήμης ASPIS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι εφαρμογές αυτές να εκτελούνται σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν περιβάλλον standard Windows, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρη πρόσβαση στα εργαλεία σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και συστήματα πλοήγησης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 12 Μάρτιος 2013 15:11  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.