De duurzaamheidscriteria

E-mailadres Afdrukken PDF

De Europese ervaring en de voorbeelden van goede praktijken in duurzame stedenbouw werden onderzocht. Aan de hand van die resultaten werd en een lijst van duurzaamheidscriteria opgesteld. Deze lijst focust op de stedelijke publieke open ruimte.

De ASPIS partners hebben de relevantie van die duurzaamheidscriteria en het kader voor duurzaamheid in hun landen onderzocht, door oa. doelgroepen te raadplegen. De duurzaamheidscriteria zijn aangepast aan lokale omstandigheden door ze te bespreken met een aantal focus groepen (overleggroepen) die in alle deelnemende landen georganiseerd werden.

De gevallen-studies (case studies) die door partners werden uitgevoerd, hebben een inzicht gegeven over hoe dergelijke lijst van duurzaamheidscriteria het best opgesteld kon worden.

Het kader dat deze criteria bepaalt is gebaseerd op het principe dat een duidelijke holistische , samenhangende visie nodig is: men zou met alle criteria rekening moeten houden en elk van hen een afzonderlijk ‘gewicht’/weging geven in overeenstemming van de  lokale en nationale factoren.

Het kader dat de formulering en de toepassing van de criteria beschrijft en weergeeft, wordt schematisch getoond in de hieronder staande grafiek.

Laatst aangepast op dinsdag 26 maart 2013 09:20  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.