Kestlikkuse kriteeriumid

E-post Prindi PDF

Et anda suuniseid avalike alade kestlikkuse auditeerimiseks linnades, koostati ülevaade Euroopa kogemustest ja parimatest näidetest linnaplaneerimise teemal.

Selle ülevaate põhjal on määratletud kestlikkuse kriteeriumid, mille aluseid ja asjakohasust on kõikides partnerriikides arutatud projekti sihtrühmadega. Iga projektis osalev riik korraldas selleks rühmaintervjuusid (fookusgruppe), mis võimaldavad avaldada arvamust kestlikkuse kriteeriumide kohta kohalike olude kontekstis. Kestlikkuse kriteeriume on aidanud määratleda ka juhtumiuuringud, millest on ülevaate koostanud kõik partnerid.

Kriteeriumide määratlemine põhineb printsiibil, mille kohaselt peaks kestlikkust auditeerima terviklikult: arvesse tuleb võtta kõik kriteeriumid ja igaüht neist peaks käsitlema eraldi osatähtsusega vastavalt kohaliku / riikliku tasandi kontekstile.
Kestlikkuse kriteeriumide määratlemise ja rakendamise aluseks olev skeem.

Viimati uuendatud Teisipäev, 26 Märts 2013 09:20  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.