Ομάδες Δράσης / Δίκτυο

E-mail Εκτύπωση PDF

Στο πλαίσιο του ASPIS δημιουργήθηκε μια ομάδα δράσης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα για την ευρύτερη χρήση και εκμετάλλευση των προϊόντων του έργου πέραν της διάρκειας ζωής του. Οι πολεοδομικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και ομάδες πολιτών είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν στην περαιτέρω αξιοποίηση των εργαλείων του ASPIS.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2013 12:32  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.