Het leren duurzaamheid te beoordelen

E-mailadres Afdrukken PDF

Eén van de pijlers van ASPIS is dat wij allen, als burgers, verantwoordelijkheid hebben om de duurzaamheid van onze steden te verzekeren. Maar hoe gaan we duurzaamheid beoordelen of evalueren? ASPIS stelt dat informatie, bewustmaking en onderwijs de sleutel zijn voor het versterken van duurzaamheid. Wij moeten allen leren (of ons verder verdiepen), hetzij als burgers, hetzij als ontwerpers en architecten, NGO’s of beleidsbepalers, om de duurzame elementen van stedelijke publieke open ruimten te erkennen, om met elkaar te kunnen converseren en samenwerken, om onze stem hoorbaar te maken en om ons de publieke open ruimten van onze steden toe te eigenen. Duurzaamheid (beter) begrijpen is daarom de sleutel om actievere en verantwoordelijke burgers, professionelen of beleidsvormers te worden.

ASPIS ontwikkelde (leer)methodes en (leer)middelen om zowel het grote publiek als de professionelen ( architecten, ontwerpers of beleidsbepalers) hierbij te helpen,

  • om duurzaamheid van openbare ruimten te kunnen evalueren;
  • om het bewustzijn van het belang van duurzame publieke open ruimten in de stad te verhogen,
  • en de dialoog en acties ten gunste van duurzaamheid te verbeteren.
Laatst aangepast op dinsdag 12 maart 2013 13:14  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.