Õppimine kestlikkuse hindamise osana

E-post Prindi PDF

Kõik kodanikud vastutavad linnade jätkusuutlikkuse eest. Aga kuidas kestlikkust hinnata? Teadlikkuse tõstmine ja haridus mängivad kestlikkuse teadvustamisel ja jätkusuutlike põhimõtete järgmisel põhirolli. Me kõik peame õppima: nii linnaelanikud kui planeerijad, mittetulundusühingud ning poliitikud, et tunda ära elemendid, mis teevad avalikust ruumist säästliku avaliku ruumi, et arutleda ja koostööd teha, oma hääl kuuldavaks muuta ning avalik ruum linnas meie endi omaks teha. Kestlikkuse printsiipide enesele teadvustamineaitab meil muutuda aktiivsemaks kodanikuks, professionaaliks või poliitikuks.


ASPISe projektis töötati välja meetodid ja vahendid, mis aitavad nii professionaalidel (maastikuarhitektid, arhitektid, planeerijad, poliitikud) kui laiemal üldsusel
• õppida hindama avaliku ruumi kestlikkust;
• tõsta teadlikkust kestliku avaliku ruumi olulisusest;
• edendada dialoogi pidamise oskusi ja julgustada tegutsemist kestlikkuse edendamisel.

Viimati uuendatud Teisipäev, 12 Märts 2013 13:14  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.