Μαθαίνοντας για την Βιωσιμότητα

E-mail Εκτύπωση PDF

Ένα από τα κεντρικά μηνύματα του ASPIS είναι ότι όλοι ως πολίτες, έχουμε την ευθύνη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των πόλεων. Αλλά πώς μπορεί να αξιολογήσει κανείς τη βιωσιμότητα; Το ASPIS υποστηρίζει ότι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την κατανόηση της βιωσιμότητας και την υιοθέτηση των αρχών της ως μέρος της καθημερινής ζωής. Πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε, πολίτες, επαγγελματίες αρχιτέκτονες/πολεοδόμοι, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής, έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα στοιχεία βιωσιμότητας στους δημόσιους χώρους, να μπορούμε συνομιλούμε και να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί και τελικά να κάνουμε τους υπαίθριους δημόσιους χώρους των πόλεών "δικούς μας". Να μάθουμε για τη βιωσιμότητα είναι επομένως το κλειδί για να γίνουμε πιο ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, επαγγελματίες ή φορείς χάραξης πολιτικής.

Το ASPIS ανέπτυξε μεθόδους και εργαλεία που βοηθούν τόσο το ευρύ κοινό όσο και τους επαγγελματίες (αρχιτέκτονες, σχεδιαστές ή φορείς χάραξης πολιτικής),

  • να μάθουν για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των δημόσιων χώρων
  • να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας των δημόσιων χώρων στην πόλη,
  • και να ενισχύσουν την ικανότητά τους για διάλογο και δράση προς όφελος της βιωσιμότητας
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 12 Μάρτιος 2013 13:14  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.