Projekt

E-post Prindi PDF

Projekti olemus

ASPIS oli kolmeaastane projekt (2009-2012), mida kaasrahastati EL Elukestva Õppe Programmist (Transversal Programmes – Key Activity 3 ICT – Multilateral Projects). Projekti oli kaasatud 9 organisatsiooni seitsmest riigist, sh ülikoolid, planeerimise ja IT-konsultandid, teadusasutused ja kohalikud omavalitsused.

Projekti eesmärk oli edendada avalikkuse kaasamist avalike alade planeerimisel ja tõsta nii linnakodanike kui ka professionaalide teadlikkust kestlikkuse erinevatest aspektidest.


Projektis kasutati mängupõhise õppe metoodikat (Games-based Learning – GLB), mida kombineeriti ka teiste interaktiivsete ja veebivahenditega. Metoodika soodustab õppimist elulähedastes situatsioonides: mäng simuleerib olukordi, mille lahendamiseks on oluline läbirääkimisoskus ja võime panna end erinevatesse rollidesse.

ASPISes välja töötatud õppevahendid on mõeldud nii (maastiku)arhitektidele, planeerijatele kui ka linnakodanikele, samuti kasutamiseks üldharidus- ja ülikoolides. Mängu abil on võimalik muuta õppimine atraktiivseks ja elulähedaseks.


ASPIS on projekti  PICT-Planning (klientide kaasamine tehnoloogia abil; kaasrahastaja Leonard da Vinci programm Suurbritannia) jätk.

Viimati uuendatud Teisipäev, 12 Märts 2013 12:52  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.